NEVER SOL vydává nový singl LEON - syntezátorovou ódu na svobodunovinka

Takřka na den přesně dva roky po vydání svého druhého řadového alba Chamaleo přichází v tuzemsku i zahraničí respketovaná skladatelka a zpěvačka Sára Vondrášková tvořící pod pseudonymem Never Sol s videoklipem k novému singlu LEON. Ten odpremiéroval blog CALVERT JOURNAL, který je světovou vedoucí publikací pro prezentaci kultury, hudby a filmu východní Evropy. Skladba, jíž doprovází působivý videoklip natočený na 16mm film, je dle slov autorky ódou na syntezátorové zvuky a svobodu.Zvuk nové písně je vyrytý v nekonečně se proplétajících vlnách legendárního syntezátoru Prophet '08, který staví pevný základ pro silný tajemný vokál Never Sol. Slovo LEON zde nefunguje jako jméno, ale je synonymem pro svobodu, houževnatost, vítr ve vlasech a nekonečné horizonty.

„Celá skladba, jak hudebně, tak textově vyjadřuje nějakou lidskou schopnost vytrvávat a neopouštět sám sebe, umět se v životě pohybovat pořád dál navzdory okolnostem a kontextu. První části sloky popisují vždy místa, na kterých se cítím svobodně, místa, která mě naplňují pocitem bezbřehých možností, a připomínají mi, jak je život prosycený plností ve všech svých tragicko-krásných momentech, během nichž cítím v každé buňce svého těla, že žiju. Druhá půlka sloky a refrén už je o tom, jak cesta pořád pokračuje dál, v hlavě mám vždy nějakou dálnici, která vede vstříc nekonečnému horizontu, všude kolem poušť nebo vyprahlá krajina, je to taková moje analogie na životní cestu, kdy se musíme stále zvedat ze země a pokračovat dál, protože svět je nekonečný a horizonty taky,“ vysvětluje Never Sol podstatu nové písně.

Zásadní význam pro její celkové vyznění má i minimalistický zvuk, jenž je omezen pouze na dva nástroje – syntezátor a zpěv. „Pracovala jsem hodně dlouho na nakroucení a procesování každého zvuku, dokud sem ho nedovedla do takového vyznění, kdy přesně artikuloval moje emoce a to, co jsem chtěla vyjádřit. Používala jsem zejména svůj hlavní nástroj od Dave Smith's Instruments Prophet '08, jen na dvě linky ještě vintage synth Akai AX73 a basu z Mooga, jinak jsou všechny barvy z jednoho nástroje. Je to vlastně taková óda na zvuk syntezátorů. Zjistila jsem, že se nechci pouštět do zvuků, které mi nejsou vlastní a že tohle je pro mne tak niterná skladba, že musí být dokončena v té nejčistší a nejpravdivější možné podobě, což se mohlo stát jen s nástroji, které znám, a se kterýma vím, jak pracovat,“ dodává k tomu Vondrášková.

Posledním důležitým dílem do konceptu projektu LEON je pak atmosférický analogový, až téměř filmový videoklip, který vznikl pod taktovkou režiséra Jaroslava Moravce a kameramana Filipa Marka. Jeho děj se odehrává v tajemné krajině a vypráví příběh ústřední postavy, již ztvárnila Rachel Lascar, která se vydává do malého města, kde rozdává své jmění. Jednotlivé obrazy jsou alegorií na lehkost i tíhu lidského bytí, svobody i jemných momentů života, které jsou jistým protipólem k tíze textu písně samotné.

„Ač je náš minifilm poměrně přímočarý, otevírá zároveň mnoho zajímavých otázek týkajících se lidské podstaty, našich tužeb, naší nenasytnosti, schopnosti obětovat se pro druhé i vlastní hodnoty pro společnost jako takovou. Naším záměrem bylo vytvořit dojem něčeho magicky tajuplného odehrávajícího se za bílého dne v místě, které svým bezčasím a zapomenutostí bude v kontrastu s velkoměstským charakterem hlavní postavy,“ popisuje ideu klipu režisér Jaroslav Moravec.


Added: 19.10.2020, martin

Related photos