Musician

Jano Heinrich

Birth: SlovakiaJano Heinrich
Buď správcem tohoto profilu


Hudbe a hre na bicie sa venuje prakticky už viac ako desaťročie. Najskôr začínal hrávať v študenskej kapele,neskôr ako väčšina začínajúcich muzikatov, aj on prechádzal viacerými "garážovými" zoskupeniami (Pentagon, Rockwell ). Štýl hudby ktorej sa snažil vždy venovať vychádzal a je založený na poctivom tkzv. "bigbajze", ktorý samozrejme prechádzal viacerími obdobiami a fázami v ktorých na začiatku nechýbala tá "thrash-ová". Neskôr však začal viac inklinovať k žánru, založenom na silnom "beglajde" a melodickom refréne, čo mu aj ostalo. Po príchode do Arzénu (už ani presne nevie kedy to bolo) v tom mohol pokračovať za pomoci ohromného muzikanského potencionálu kapelníka Paľa Cabadaja, ktorý sa tvorbe v najväčšej miere autorsky podieľa. Nepochybne novú dimenziu mu prinieslo vnášanie folklórnych(terchovských) prvkov do rockovej podoby. Pri všetkej skromnosti si myslí, že práve Arzén bol v tomto priekopníkom na Slovensku i keď v čase, keď tieto skladby vznikali nebol Arzén ešte veľmi mediálne známy (to nie je ani teraz...Cha cha!). Muzika má mnoho dimenzií a ďalšou z nich je zhudobňovanie básní , čím sa Arzéne momentálne zapodieva.Táto silná téma ho tiež veľmi oslovila a určite posunie (hlavne muzikantsky) zas niekam ďalej.(aspoň dúfa...)

Added: 01.10.2014, Marek