singer

Zita RigondeauxBirth: SlovakiaZita Rigondeaux

Buď správcem tohoto profilu


/ rodená Geňová / vydala sa za Kubánca za 3500 €, aby tu mohol zostať. Momentálne pracuje ako dokladačka jogurtov v nemenovanom markete. Okrem toho spieva v kapele BijouTerrier. Obľubuje slivkové knedle.
2014-12-03, Marek