singer | Musician

Fero

Birth: SlovakiaFero
Buď správcem tohoto profilu


jediný v súčasnosti hrajúci zakladajúci člen kapely a tým pádom tento fakt zneužívajúci k pseudoautomatickému menovaniu sa do úlohy samozvaneného tyranského kapelníka, čo je mu zatiaľ ostatnými členmi s neobratne skrývanou nevôľou trpené. 22. rok sa pokúša naučiť sa hrať na gitaru, na zamaskovanie svojej nešikovnosti s obľubou používa výrazne skreslený zvuk gitary a s úľavou prijal príchod ďalšieho gitaristu Stinkyho za ktorého zručnosť sa schováva. Ako vedľajší produkt svojho márneho snaženia sa stať sa gitaristom zložil niekoľko skladieb a textov.

Added: 03.03.2015, Marek