singer | Musician

Marian FriedlBirth: Czech RepublicMarian Friedl

Buď správcem tohoto profilu


MARIAN FRIEDL je všestranný hudebník, producent, pedagog a přední odborník na tradiční hudbu a nástroje oblasti Moravskoslezských Beskyd. Jeho zájem o archaické formy tradiční hudby Karpat a jejich propojení se soudobou hudbou zachycuje řada kompaktních disků. Například Jitka Šuranská Trio: Divé husy (Indies Scope 2016), Jiří Slavík: Mateřština (Animal Music 2017), Beránci a vlci (Indies Scope 2017), sólový projekt Beskydská Odysea (Indies Scope 2019) aj.
2019-11-29, martin