Musician

Mikuláš ČimburaBirth: Czech RepublicMikuláš Čimbura

Buď správcem tohoto profilu


Vystudoval Pražskou konzervatoř, obor skladba a aranžování populární hudby. Spolupracoval na projektu Gaspar Pollak. V současnosti ho mūžete vidět s kapelou Ploy (NeuroticJazz) a Crossband (Popfolk). Vėnuje se i pedagogické činnosti v ZUŠ Rožmitál pod Třemšínem, kde vyučuje klavír.
2021-06-25, martin