singer

Real Kristin

Kristin Garček

Birth: Bratislava, SlovakiaReal Kristin
Zdroj: ALL ABOUT MUSIC, s. r. o.


Buď správcem tohoto profilu


Volám sa Kristin Garček, narodila som sa a žijem v Bratislave. Som vyštudovaná speváčka na muzikálovom gymnáziu a následne na Štátnom konzervatóriu v Bratislave, hl. odbor - operný spev. Súčasne s ním som úspešne ukončila aj štúdium na Pedagogickej fakulte UK, v odboroch Hudobná výchova, hl. predmet – klavír a Anglický jazyk a literatúra.

Počas štúdií som absolvovala oba cykly ZUŠ hry na klavír a spevu na ZUŠ Hálkova v Ba, pričom na 3 roky som štúdium rozšírila aj o hru na bicie.

Od detstva som navštevovala tiež hodiny tanca, postupne som vyskúšala takmer všetky štýly, od ľudového, cez spoločenský, klasický, jazzový až po step, s ktorým som sa presadila na majstrovstvách Slovenska v duetách.

Added: 26.04.2023, martin