singer | Musician

Martin Jakubec

Birth: SlovakiaMartin  Jakubec
Správce tohoto profilu
rajo101


K hudbe a spevu sa dostal počas stredoškolského štúdia na ĽUK v odbore bicie nástroje a spev, kedy hral so svojou prvou zábavnou kapelou Akcent. Jeho hudobnú kariéru odštartovali televízne vysielania a účinkovanie v zábavných programoch Slovensko sa zabáva (2009), Akcent paráda (2007), Folklórne slávnosti (2005), Jubilanti (2009) Slovenské šlágre(2010) a Repete (2009). Rozhodujúcim zlomom v jeho kariére bolo znovuzrodenie programu Repete Ivana Krajíčka pod názvom Repete Návraty. V nej opätovne ponúkol priestor hudobným osobnostiam ako napr. Dušan Grúň, Zdeno Sychra, Lýdia Volejníčková, Oľga Szabová či Božanka.

Je aktívnym propagátorom dychovky na Slovensku a zakladateľom skupiny Zlatá dychovka, ako aj rovnomenného hudobno-zábavného programu. Spolupracuje s viacerými dychovými hudbami (napríklad Textilanka, Záhorienka, Šarfianka, Trenčianska dvanástka), ktoré angažuje vo svojich programoch. Je spoluzakladateľom televízie TV8, v ktorej produkuje a režíruje svoje hudobné relácie ako napríklad Hudobné želania a Jubilanti, ktoré sú divácky populárne hlavne u staršej generácie.

V súčasnosti je jednou z hudobných tvárí československej televízie Šlágr TV.

Popri umeleckých aktivitách pracuje aj ako mediálny producent, publicista, hudobný producent Slovak Records, majiteľ/CEO MAJA PRODUCTION, generálny manažér ÚNR SR a hovorca ICOCRIM.

Added: 01.05.2014, rajo101