Kniha

Zásluhy žen

Moderata Fonte


Prostor, 2007, (264 stran černobílých)

295.00 CZK

Koupit

Zásluhy žen

Anotace


Rozpravu Zásluhy žen dokončila autorka v roce 1592, těsně před svou smrtí, a tiskem vyšla poprvé roku 1600. Nese podtitul, který slibuje prokázat o ženách, „jak jsou ctihodné a oč jsou dokonalejší než muži“, a formou rozhovoru pojednává v zásadě o pojmu lásky a staronovém problému vztahů mezi mužem a ženou.

Sedm vznešených Benátčanek různého věku a s různými životními zkušenostmi se sejde v domě jedné z nich, mladé vdovy Leonory, aby spolu hovořily o všech možných aspektech svých životů, a to jak čistě teoreticky, tak na základě konkrétních zážitků. Hlavním tématem jejich rozhovorů je nepřátelství mužů vůči
ženám. Celý dialog je stylizován do duchaplné hry na soudní přelíčení, kdy ženy vystupují v rolích žalobce, obhájce i soudce a obvinění jsou muži.

Moderata Fonte se snaží dokázat, že žena má stejné vrozené schopnosti jako muž a za předpokladu stejného vzdělání a výchovy může dokonce prokázat i svou nadřazenost. Tato explicitně vyjádřená touha po rovnoprávnosti je v kontextu renesanční literatury značně originální. Pro dnešního čtenáře je kniha rovněž cenným svědectvím o renesanční ženě z urozených kruhů, odhalujícím jak její roli společenskou, tak její soukromý život s důrazem na touhy, záliby, vkus i ambice.


Z italského originálu Il merito delle donne,
ove chiaramente si scuopre quanto siano elle degne e piů perfette de gli huomini, vydaného nakladatelstvím Editrice Eidos v Benátkách v roce 1988, přeložila Alice Flemrová.
Verše přebásnil Martin Pokorný.

Added: 2008, martin