Band

Lvmen

Year: 1988Lvmen
Buď správcem tohoto profilu


"Akokoľvek silná bola ich hudba, najsilnejšou stránkou minulých LVMEN bolo spojenie hudby dravej a kontemplatívnej zároveň s cinematickou atmosférou, ktorá napríklad slovami „bláznivín se rozsévá...“ dokázala postaviť chlpy na krku aj poslucháčovi, ktorý v živote nevidel Markétu Lazarovú." - Metalopolis.net

Added: 21.12.2017, martin