Buď správcem tohoto profilu

Band

PerKeltYear: 2008PerKelt
Počátky vzniku skupiny Perkelt (informace pouze pro historiky specializující se právě na počátky vzniku skupiny Perkelt) je třeba hledat na maturitním plesu pardubické konzervatoře roku 2006. Zde se v podroušení seznámili maturující kytarista Štěpán Honc s již dříve odmaturovanou hobojistkou Pavlínkou Bastlovou, a krom jiných, veskrze soukromých aktivit tím umožnili vzniknout i dvoučlenné formaci Bardo eta verde, zabývající se hrou gotických, renesančních, barokních a dalších tanců a písní po středočeském hradoví a zámkoví.
Vlivem cest vedených výhradně rukou Nejvyššího, tedy cest nočními Pardubicemi, se skupina cca na podzim 2007 rozrostla o violistu Michala Bendu a bubeníka Filipa Tománka. Po pár vydařených nočních zkouškách v domovských restauracích Nora (oficiálně Irish Pub) a U Harpyjí (jež však před nedávnem, žel ukončila své občerstvovatelské poslání) se vykrystalizoval styl, jímž se skupina rozhodla ubírat, zapojilo se maximum tvůrčího úsilí a vyplynul název Perkelt (nikoli ve smyslu jídelním, anobrž spojením slov per a kelt. Podobnost s názvem maďarského omáčkoidního pokrmu je tak čistě náhodná a věříme, že identita skupiny nebude touto nešťastnou shodou náhod výrazně poznamenána).
Na jaře roku 2008 pak došlo k dalším osudovým setkáním, jež tvůrčí činnost kapely zdravě rozvětvily. Nejprve s obsluhujícím brigádníkem hradecké Hospůdky U Jonáše Vlastou, jenž nás vřele pozval k prvnímu, leč přece úspěšnému pódiovému vystoupení ve vřelých prostorách této milé pohošťovny, a dále nás zve a doporučuje na další hradecké kulturní akce (vystoupení se skupinou KOA na Kavčím plácku v rámci hradeckého divadelního festivalu). Stal se tak nejen naším nezvaným, leč vítaným neoficiálním manažerem pro královéhradecko, ale zálibou v obšťastňování našich nezavřených hltanů formou 0,04 dcl i prvním nezvaným, leč vítaným neoficiálním sponzorem. V témže období se nás manažersky ujímá i pardubický bard Václav Krpata se svou agenturou Historicus a umožňuje nám tak za vítaný a stálý peníz pravidelně kulturně obohacovat návštěvníky Středověké krčmy v Dětenicích. Skupina tak nyní kombinuje tradiční irský a slovanský folk s vlastními úpravami a pojetím gotických písní, nebrání se však ani občasné inspiraci moderními hudebními směry.
2014-06-30, martin