Band

Ali ibn Rachid

Year: 1985Ali ibn Rachid
Buď správcem tohoto profilu


Ak sa v 80. rokoch za hudobnú alternatívu pokladalo všetko, čo sa vymykalo akémukoľvek štýlovo-žánrovému uchopeniu, potom bezpochyby k tým najpodivnejším zoskupeniam na Slovensku patrila pôvodne prešovská skupina ALI IBN RACHID. Vznikla roku 1985 z iniciatívy dvoch absolventov konzervatória v Košiciach, huslistu Ľubomíra Burgra a kontrabasistu Martina Marinčáka. Znechutení atmosférou „vážnohudobného“ školstva začali sa venovať opaku drilovania – freejazzovým experimentom. Burgr však postupne od akýchkoľvek jazzových idiómov upúšťal. Začal sa totiž stretávať s inými hudobníkmi. Ich recesistický životný štýl mu však dodal chuť tvoriť niečo iné.
Ľubomír Burgr s gitaristom Danom Hurtukom, saxofonistom Janom Višňovským a bubeníkom Vladom Šipošom objavovali nové hudobné svety – českú a moravskú undergroundovú scénu, ale aj skladby I. Xenakisa, F. Zappu, J. Calea alebo aj skupín King Crimson a The Residents. Svoje však zohralo aj čaro načúvania rozhlasu Slobodná Európa, ktoré bolo v tom čase „obohatené“ o piskľavé zvuky rušičiek ŠtB...
Zvuk kapely sa navyše obohatil o šikovných dychárov Štefana Tkáča – klarinet, saxofón a Jozefa Mička – pozauna. Ľubo Burgr tak mohol čoraz viac experimentovať so syntetizátorom, ale najmä s hudobnoalternatívnymi možnosťami, ktoré vtedajšia šesťčlenná zostava Ali Ibn Rachid poskytovala.

Added: 25.08.2014, Marek