Band

Bambini di Praga

Aktivní roky: 1943 -



Bambini di Praga
Buď správcem tohoto profilu


Bambini di Praga byl světově významný český dětský pěvecký sbor, pod tímto názvem působící od roku 1973 do roku 2011. Kolektiv byl složen převážně z dívek, které byly vybírány ze Školy sborového zpěvu při Bambini di Praga. Sídlo má sbor v Praze 6, náměstí Svobody 2/930.

V roce 1943 založil Bohumil Kulínský starší v Hrabůvce (součást Moravské Ostravy) dětský pěvecký sbor Hrabůvští zpěváčci. Ten vyhrál roku 1945 pěveckou soutěž, která byla vyhlášena Školským rozhlasem protektorátu Čechy a Morava.

Díky svému úspěchu se Hrabůvští zpěváci stali až do roku 1973 Dětským pěveckým sborem Československého rozhlasu, známým i pod jménem Kulínčata. Během období v rozhlasu popularita sboru vzrůstala. Navštěvovalo jej mnoho později známých osobností, např. Zdena Salivarová-Škvorecká, Marta Vančurová, Jiří Korn, Jana Koubková, Věra Nováková, Zdeňka Lorencová, Petr Janda, Jaroslav Uhlíř i bývalý prezident Václav Klaus.

Roku 1973 byla spolupráce s Československým rozhlasem přerušena. Proto sbor pod vedením sbormistrů Blanky a Bohumila Kulínských začal zkoušet v základní škole v Praze-Karlíně na Lyčkově náměstí. Zde bylo jejich sídlo až do záplav roku 2002. Dne 1. května 1973 se sbor přejmenoval na Bambini di Praga.

Kolem roku 1975, ve svých 16 nebo 17 letech, vytvořil mladší Bohumil Kulínský druhý sbor, Bimbi di Praga, do nějž patřili ti nejmenší a nejtalentovanější zpěváci. Mezi ně se řadili např. Lenka Dusilová, Martina Čechová a Jana Boušková. Roku 1977 se Bohumil Kulínský mladší stal také sbormistrem velikého souboru Bambini di Praga. Bohumil Kulínský starší v roce 1988 zemřel.

V tomto období vedla Blanka Kulínská Chlapecký sbor Pražského mužského sboru FOK. Do tohoto chlapeckého kolektivu chodil: David Koller, Petr Malásek, Jan Čenský, Tomáš Trapl, Martin Kumžák a Radek Krejčí.

V současné době patří sbor Bambini di Praga ke špičkovým tělesům sborového umění. Do sboru jsou vybíráni ti nejlepší absolventi Školy sborového zpěvu při Bambini di Praga. Kolektiv spolupracuje s předními českými orchestry, např. Pražskými symfoniky, Pražskou komorní filharmonií, Českou filharmonií. Členové sboru Bambini di Praga se nesmějí v zájmu jednotné hlasové techniky školit u jiných hlasových pedagogů.

Sbor je zván do mnoha zemí světa na turné. Celkem dosud navštívil 22 zemí. V posledních letech je cílem jeho cest hlavně Polsko, Německo, USA, Jižní Korea, Taiwan, Hongkong a Japonsko.

28. června 2011, nedlouho po podmínečném propuštění Bohumila Kulínského z výkonu trestu, sbor oznámil, že závěrečným koncertem v Městské knihovně v Praze v úterý 28. června v 18 hodin sbor ukončil svou činnost. Důvody ukončení činnosti nebyly na webu zveřejněny,[3] podle televizních zpráv z téhož dne je důvodem neúspěch náboru nových členů po aféře sbormistra.

Škola sborového zpěvu při Bambini di Praga je soukromá škola, která vznikla šest měsíců po sametové revoluci v Československu. Zakladateli ŠSZ jsou sbormistři Blanka Kulínská a její syn Bohumil Kulínský mladší. Děti jsou zde vzdělávány v předmětech sborový zpěv, hudební nauka, zobcová flétna, angličtina a pohybová výchova.

Děti jsou přijímány vždy jednou ročně ve vypsaném termínu pro zkoušky, při nichž zazpívají jednu předem připravěnou píseň. Přijímají se zpěváčci od 4 do 10 let; přijetí staršího dítěte je obtížnější a takový zpěvák by musel disponovat výjimečným talentem.

Přijatí žáci jsou rozřazeni do tříd. Takzvané P-sbory jsou přípravkou pro předškolní děti. Dále následuje 1. až 6. ročník. Každý ročník má v průměru 4 až 6 tříd, značených písmeny A až F. Žáci školy, kteří chtějí zpívat dále, i když již vychodili všech 6 tříd, pokračují do B-sborů. Ty jsou rovněž rozčleněny do rozličných skupin. Z B sboru se pokračuje do A sboru. A2 je Sbor Českého rozhlasu. V něm je zhruba 40 členů. Mají svůj stejnokroj a účastní se nahrávání a figurují jako doplněk hlavního sboru. A1 je hlavní sbor Bambini di Praga, koncertní oddělení. Jeho členové mají rovněž svůj stejnokroj, účastní se turné po světě, nahrávají CD, účinkují na koncertech.

Cílem členů Školy sborového zpěvu při Bambini do Praga je dostat se do koncertního oddělení A1. Za tímto účelem se snaží být ve všech předmětech školy nejlepší, snaží se zviditelnit. Jejich snaha je hodnocena písemnou formou, toto hodnocení odpovídá vysvědčení. Dvakrát ročně se koná koncert školy i hlavního sboru pro rodiče, většinou v Obecním domě ve Smetanově síni.

Mezi nejznámější tvorbu Bambini di Praga patří soubor písní s názvem Letem světem s Bambini di Praga. Tento repertoár je takzvaným tajemstvím sboru a skládá se z lidových písní celého světa. Dále, díky spolupráci s Hradišťanem, vznikla CD Zpívání o lásce a Moravské koledy. V letech 1994–1999 vznikala tzv. pentalogie s názvem Já písnička I–V. Následuje nespočetné množství CD s vánočními koledami a vážná tvorba, například Mozartova Lullaby, Gabriela Beňačková a Carolling, Ave Maria a Moravská dueta od Antonína Dvořáka.

Bohumil Kulínský mladší byl v roce 2004 a následujících postupně obviněn z pohlavního zneužívání, ohrožování výchovy mládeže a trestného činu útisku, jejichž oběťmi mělo být 49 sboristek v letech 1984–2004. Od té doby nepůsobil jako aktivní sbormistr Bambini di Praga.

Added: 22.11.2015, martin