Skladba

OdpúšťamTVGabryell:
Už asi miliónkrát, pred tým než idem spať, zvyknem rozmýšľať,
jaké by mohlo byť fajn, niekoho mať zas rád,
viacej dať jak brať, ostať high ako down,
preto si odpúšťam, voľný, cítim sa slobodný,
keď ponáram sa do tmy, všetko sa hneď rozptýli.

Refrén:
Unavený sedím v tieni, chcem byť na chvíľu sám,
všetko si odpúšťam, zahalená myseľ v tieni, vidím stopy po jazvách, ukrývajú sa v nich hriechy, pozmýva ich zo mňa dážď,
v tieni, vidím stopy po jazvách, hriechy, pozmýva ich zo mňa dážď.

Matej Straka:
Zachoval sa ako kar, miliónkrát, výčitky ma žrali pred tým,
jak som išiel spať, veľa veci za mnou,
riešil ľavou, zadnou, nie všetko vyšlo tak, jak si prial,
bieda, nevedel sa sám pozbierať, toľko vecí musel po sebe utierať, život má so mnou plán, do rúk sa mu odovzdám.

Refrén:
Unavený sedím v tieni, chcem byť na chvíľu sám,
všetko si odpúšťam, zahalená myseľ v tieni, vidím stopy po jazvách, ukrývajú sa v nich hriechy, pozmýva ich zo mňa dážď,
v tieni, vidím stopy po jazvách, hriechy, pozmýva ich zo mňa dážď.


Added: , martin