Skladba

Doufám, že mi sílu Bůh dáReport broken videoAngelika:
Samotná, ztracená, čeká má láska s jizvou,
chci být s ním, žadoním, at´andělé mě vyzvou.
Smrti stín pocítím na tváři své tak spálené.
Vzhůru dám se nést.

Cizí zem, sama jsem, umírám v pustých dunách, ,
v paměti dojetí valí se v mírných vlnách.
V očích sůl, žití půl, Bůh jméno mé jen proklíná.
V nouzi dlaně spínám.

Doufám že mi smrt už bůh dá,
prázdná jsem a bezradná.
Jen pouště žár věští mé pouti zmar.
Už zbývá mi chvil jen pár.
Už zbýva mi chvil jen pár.


Added: , lenkam