Skladba

Mocnými ochrannými křídlyReport broken videoUtíká čas - Caesare můj
Silný Řím zas na mou zem dostává
Chuť
Snad Marcus Antonius, který po tvém
Boku stál
Může mi pomoci?

Vzpomínám na setkání dávné
Pouhá chvíle vzdálená
Tvář tu přesto stále mám
V paměti leč v závojích

Můj zájem sílí - začal hnát
Zvědavou touhu lépe znát
Muže jenž brání mi spát
A s nímž by vzkvétal nilský stát

Mocnými ochrannými křídly
Mocnými ochrannými křídly
Chraň stát egyptský


Added: , lenkam