Skladba

18-20Report broken videodomov sa vracať nervy hrozné
18:20 idú nám vozne
18:10 myjem si uši
domov čistý prísť sa sluší

Ref:
mädlím si dlane a teším sa
prídem domov, tam nažeriem sa
mädlím si dlane a teším sa
prídem domov, tam sa nakonzumujem

vo vlaku babky tropia pletky
na hlave spodky neznášam tetky
kto kedy zomrel sú ich starosti
že jožo ovdovel to sú sprostosti

Ref:

robotnícky spoj výhody má veľké
keď nemáš miesto tak stoj
o chvíľu sme v novom meste

domov prídem 10:20
z vlaku vypadnem
a chce sa mi vracať

mädlím si dlane a teším sa
prídem domov, tam sa nakonzumujem


Added: , rajo101