Band

Tip top band

Aktivní roky: 2016 -Tip top band
Správce tohoto profilu
rajo101


Kapela hrá oldies skladby 60. - 70.-tych rokov, disco hudbu 80. a 90.-tych rokov až po súčastné hity populárnej hudby domácej a zahraničnej scény. Repertoár doplňujú aj tradičné ľudovkové hity.

Kompletná hudobná ponuka Tip Top Bandu je flexibilná, multižánrová a prisposobená akémukoľvek typu akcie.


Added: 04.12.2016, rajo101