Marty Mate - Dátové peklonovinka

K svojej novej skladbe s názvom "Dátové Peklo" nám Marty Mate povedal:

Nedávne mediálne vyhlásenie p. Richarda Kollára, odborníka v oblasti dát a matematiky ma v danom momente jednoznačne zaujalo. Poskytlo nám všetkým možnosť poznania, že pandemická situácia je problém omnoho komplexnejší, ako sa možno na prvý pohľad zdá. Samozrejme prvoradé je zdravotné hľadisko, ekonomické dôsledky, no verejnosť má zrazu možnosť si uvedomiť, že efektívne riadenie pandemickej situácie je pomerne zložité napríklad aj z hľadiska štatistiky, či mediálnej komunikácie.Veľmi dobre viem, že nie je vôbec jednoduché vopred definovať dáta potrebné na riadenie takejto zložitej pandemickej situácie. Aj keby sme ich definovali úplne presne, následne je nutné tie dáta získavať, verifikovať a profesionálne spracovávať, čo je skutočne veľmi zložitý proces. Ten sa dá zvládnuť iba zodpovedným a odborným prístupom kapacít v danej oblasti. Ako v súčasnosti vidíme, je to viac, či menej problematické pre každú krajinu. Tento proces samozrejme zahŕňa aj internú a externú komunikáciu, ktorá si taktiež vyžaduje odborný prístup profesionálov.

Čo sa týka hudobného spracovanie zaujímavých verejných vyjadrení, je to vo svete EDM (Electronic Dance Music) pomerne bežné. Najznámejšia je v tejto sfére určite skladba od "Simon - Free At Last". Perfektným príkladom zo slovenskej elektronickej hudobnej scény je určite skladba od "Korben Dallas - Za Sklom (B-complex remix)".

"Vnímam to ako zachytenie zaujímavého komunikačného okamihu a jeho spracovanie pomocou hudobnej tvorby. Takáto pieseň aj v budúcnosti poskytne poslucháčovi presne tú emóciu, ktorá rezonovala v momente vzniku daného verejného vyjadrenia. Keby som bol folkový spevák, tak by som si možno zahral vhodné akordy na gitare a tento text spracoval inou formou... možností je viac." dodáva Marty Mate.


Added: 15.03.2021, martin

Related photos